Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 05:27

Chú trọng nâng cao thể chất cho học sinh, sinh viên

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 22/10. Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị

Năm học 2019-2020, quy mô giáo dục trong tỉnh tiếp tục được sắp xếp phù hợp với thực tiễn và nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh có 590 trường học từ cấp mầm non đến phổ thông. Trong đó có 219 trường mần non, 189 trường tiểu học, 139 trường THCS và 43 trường THPT với tổng số hơn 332.000 học sinh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực thực hiện đạt và vượt 2 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới và tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương. Theo đó, tính đến tháng 7, toàn tỉnh có 300/590 trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, đạt  50,85%; năm 2020 tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương ước đạt trên 80% .

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, dạy học ngoại ngữ, tin học và mở rộng thực hiện lớp 2 buổi/ngày, lớp bán trú ở những nơi có điều kiện. Các trường THPT, THPT Chuyên, lớp chất lượng cao, mô hình trường học tiên tiến, hiện đại được đầu tư, hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo của toàn tỉnh. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 99,64%, hiệu quả đào tạo niên khóa 2017-2020 đạt 92,41%.

Năm học 2019-2020, ngành giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 99,64%

Tuy nhiên, năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng còn tồn tại một số hạn chế. Một số nơi còn tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên các cấp học; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, công tác phân luồng học sinh sau THCS và định hướng nghề nghiệp chưa đạt kết quả như mong đợi, chất lượng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh còn hạn chế.

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu như: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên giáo dục dân tộc, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học, công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên,…

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các địa phương, sở, ngành, đoàn thể tích cực, chủ động phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo cần thực hiện tốt các nội dung: Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là rèn luyện thể chất cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động, phong trào thể dục thể thao; các trường không được thu của phụ huynh 7 khoản thu theo Thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;…

Năm học 2019-2020, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 16 tập thể. Theo đó, đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố trao Cờ thi đua cho các đơn vị. Dịp này, Công đoàn Ngành giáo dục phát động phong trào thi đua trong cán bộ nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên toàn tỉnh trong năm học 2020-2021./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết