Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 08:32

Chú trọng phòng, chống tác hại của rượu, bia trong bộ đội biên phòng

Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 1365/CT-BĐBP, ngày 30/3/2023 của Bộ Tư lệnh BĐBP về việc tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong BĐBP (gọi tắt là Chỉ thị số 1365). Thượng tá Nguyễn Văn Mão - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt.

Đại biểu dự buổi sinh hoạt chuyên đề về việc tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia trong bộ đội biên phòng

Thời gian qua, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 1365; thực hiện tốt công tác giáo dục, động viên, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1365 sát với tình hình thực tế; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị, qua đó, đã đưa việc thực hiện chỉ thị trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, trách nhiệm.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu tham gia tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 1365 thời gian qua; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật gắn với thực hiện chỉ thị thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Văn Mão - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, ghi nhận những kết quả của đơn vị đã đạt trong thời gian qua. Ông đề nghị cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung Chỉ thị số 1365; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giáo dục, động viên, bảo đảm nhận thức sâu sắc về tác hại của rượu, bia, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng; tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện chỉ thị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết