Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 10:41

TP.Tân An-Long An

Chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn TP.Tân An tiếp tục được giữ vững, phát triển và đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền đổi mới, thường xuyên đưa thông tin cần thiết, kịp thời đến cộng đồng dân cư; chủ động xây dựng mô hình mới và duy trì mô hình cũ phù hợp.

Cán bộ và nhân dân phường 6 mít tinh nhân kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015)

UBND TP.Tân An, tỉnh Long An thực hiện kế hoạch “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2014-2015”, chọn xã Nhơn Thạnh Trung xây dựng mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” và phường 3 xây dựng mô hình “Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội và trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật” làm điểm, sau đó triển khai thực hiện ở các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố thực hiện Chương trình “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019.

Thành đoàn và Công an thành phố xây dựng các mô hình: “Tuyến đường văn minh đô thị”; gắn biển tiểu sử tên anh hùng lịch sử; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, trồng cây xanh, xóa các biển quảng cáo rác; cùng lực lượng công an tổ chức tuần tra an ninh được 45 lượt, với gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thành đoàn phối hợp Công an thành phố tiếp nhận 580 đoàn viên thanh niên của Trường Đại học An ninh nhân dân thực hiện “Chiến dịch mùa hè xanh” năm 2015 tại 5 xã; hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình thương, làm đường giao thông, xây tặng 1 căn nhà đồng đội trị giá 50 triệu đồng; tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt khó,…

Với mô hình “Câu lạc bộ giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên”, Công an thành phố phối hợp Đoàn Thanh niên cảm hóa 75 thanh niên (trong đó có 68 thanh niên chuyển biến tích cực và tham gia sinh hoạt các tổ chức Đoàn - Hội). Đến nay, mô hình duy trì hoạt động hiệu quả ở 14 đơn vị, địa phương.

Công an và Hội Nông dân thành phố còn thực hiện mô hình “Hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, không vi phạm pháp luật” và “Đường quê an toàn”, với 1.315 hộ hội viên nông dân đăng ký tham gia; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì và nâng chất hoạt động các mô hình: “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội”, “Vừa là hội viên, vừa là an ninh viên”. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Cư trú, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thông báo tình hình an ninh, trật tự tại khu dân cư, vận động hội viên phụ nữ không qua Casino đánh bạc,...

Công an và Liên đoàn Lao động thành phố nhân rộng mô hình câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn 9 phường mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, được nhân dân đồng tình cao./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết