Tiếng Việt | English

10/07/2024 - 15:17

Chuyển đổi số góp phần giảm nghèo về thông tin

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, để hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin, giảm nghèo hiệu quả, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đa dạng hình thức tuyên truyền, quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng dịch vụ viễn thông và hỗ trợ phương tiện tiếp cận thông tin cho người nghèo.

Huyện Bến Lức phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm thêm 50 hộ nghèo

Theo đó, các cấp, các ngành chức năng của huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng chuyên mục trên các phương tiện thông tin, truyền thông, trên cổng thông tin điện tử, website của các ngành, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở, cấp phát tờ rơi, tờ gấp,... để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện; nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, học hỏi cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả; đồng thời, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình giảm nghèo.

Gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số, huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin, nhất là tại các khu vực nông thôn, nơi điều kiện sống của người dân còn khó khăn. Đến nay, hệ thống cáp quang băng rộng, mạng di động 4G, 5G được phủ đến tận xóm, ấp, đáp ứng nhu cầu kết nối Internet của các hộ gia đình và người dân trên địa bàn huyện.

Hiện toàn huyện có 61.475 số lượng thuê bao Internet cáp quang, 39.233/39.887 hộ gia đình có điện thoại thông minh, đạt 98,36%; có 289.795 thuê bao di động (trong đó có 228.019 thuê bao điện thoại thông minh). Mạng wifi được cung cấp miễn phí tại một số nơi công cộng như Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện, siêu thị, cơ sở y tế, trường học, cửa hàng ăn uống,... Ngoài ra, các xã đang đầu tư bảng điện tử để thông tin, tuyên truyền, lắp đặt wifi miễn phí tại các điểm công cộng để phục vụ người dân.

Chuyển đổi số giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện

Các xã, thị trấn trong huyện thành lập và kiện toàn 94 tổ công nghệ số cộng đồng với 485 thành viên tham gia. Các tổ công nghệ số cộng đồng góp phần hỗ trợ giảm nghèo về thông tin, đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân; giúp người dân, nhất là các hộ nghèo tiếp cận, ứng dụng các nền tảng số, công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện chỉ tiêu “Chiều thiếu hụt về thông tin” trong giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, hộ nghèo của huyện giảm còn 200 hộ, chiếm 0,37%; phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm thêm 50 hộ nghèo.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo về thông tin cùng với làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, huyện xác định cần thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động hơn trong việc tiếp cận chính sách, tìm kiếm các nguồn hỗ trợ cũng như học hỏi kinh nghiệm, giải pháp thoát nghèo và được tiếp cận mọi dịch vụ một cách công bằng, bình đẳng theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

Nhiều hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo

 

Nhiều hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh Bắc triển khai nhiều hoạt động hiệu quả nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết