Tiếng Việt | English

29/05/2016 - 10:25

Cục Thuế tỉnh Long An “Đem đến sự hài lòng cho người nộp thuế”

Để góp phần thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, Cục Thuế tỉnh Long An đã triển khai nhiều giải pháp, lấy tiêu chí “Đem đến sự hài lòng cho người nộp thuế” làm thước đo cho sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.


Đại diện doanh nghiệp tham gia và góp ý trong "Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế" do Cục Thuế tỉnh tổ chức

Nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế là một trong những biện pháp hàng đầu mà ngành thuế xác định ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ. Để làm được điều này, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế đến cộng đồng doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) được thực hiện bằng nhiều hình thức như thông qua đối thoại cùng DN, tập huấn trực tiếp, hoặc gửi văn bản qua email. Ngoài ra, cán bộ thuế còn hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật về thuế và tóm tắt những nội dung chính, nội dung sửa đổi để DN kịp thời nắm bắt.

Cải cách thủ tục hành chính thông qua cơ chế “một cửa và một cửa liên thông” cũng được Văn phòng Cục thuế và 15 Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn, đúng quy định. Trong năm 2015, ngành thuế tổ chức triển khai thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế 2 năm 2015-2016. Hiện nay, đã bỏ việc kê khai thuế thu nhập DN tạm tính hàng quí, từ đó giảm tần suất kê khai thuế thu nhập DN từ 5 lần xuống còn 1 lần trong năm. Các mẫu chứng từ nộp tiền thuế của DN vào ngân sách Nhà nước cũng được đơn giản hơn.

Dịch vụ kê khai và nộp thuế điện tử được ngành thuế triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời gian và bảo đảm tính chính xác, an toàn, bảo mật. Các dịch vụ này được DN, NNT ủng hộ. Đến nay, đã có 99,73% DN đăng ký dịch vụ khai thuế qua mạng và 94,65% DN đăng ký, nộp thuế điện tử qua hệ thống ngân hàng.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, trong năm 2015 ngành thuế đã cắt giảm được 50 giờ kê khai nộp thuế. Nâng tổng số giờ cắt giảm lên 420 giờ/537 giờ (số giờ thực hiện thủ tục nộp thuế từ 537 giờ/năm ở đầu năm 2014, nay giảm còn dưới 117 giờ/năm).

Cục trưởng Cục Thuế - Cao Văn Tạo cho biết, thuận lợi trong cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực ở Long An là hạ tầng công nghệ tương đối đồng bộ. Về kê khai và nộp thuế điện tử được các doanh nghiệp quan tâm. Chỉ còn một số ít DN ngại thay đổi, muốn thực hiện theo phương pháp truyền thống. Bên cạnh những kết quả khả quan thì vẫn còn một số hạn chế của ngành, trong đó mặc dù đã giảm được 53 thủ tục hành chính và đơn giản hóa được 262 thủ tục hành chính nhưng theo quy định của ngành, số lượng thủ tục vẫn còn nhiều, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện của NNT.

Để NNT thuận lợi trong thực hiện nghĩa vụ thuế, ngành thuế tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn NNT thông qua nhiều hình thức; đồng thời, ngành tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết làm ảnh hưởng đến NNT nhằm cải thiện môi trường kinh doanh./.

Gia Hân

 

Chia sẻ bài viết