Tiếng Việt | English

20/05/2022 - 16:44

Cụm thi đua số 2 triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022  

Tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Cụm thi đua số 2 tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Phó Giám đốc sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng - Nguyễn Hoàng Minh đến dự.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Hoàng Minh đề nghị Phòng Nội vụ các huyện nghiên cứu kỹ thang điểm thi đua Sau khi xem xét các nội dung thi đua năm 2022, các huyện cơ bản thống nhất với nội dung thi đua, căn cứ tính điểm, điều kiện xét khen thưởng đối với chỉ tiêu trọng tâm, phong trào chuyên đề, hoạt động của các cơ quan công tác Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, các huyện cũng góp ý đối với các chỉ tiêu thi đua. Huyện Bến Lức đề nghị giữ nguyên cách tính điểm hàng năm đối với chỉ tiêu thu ngân sách. Huyện Cần Đước đề nghị đưa chỉ tiêu thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính vào nội dung thi đua.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 - Nguyễn Anh Đức chủ trì hội nghị

Các đơn vị kiến nghị Sở Nội vụ có ý kiến với các ban, ngành, đoàn thể về việc thống nhất hình thức đánh giá đối với các cơ quan cấp huyện; đồng thời sớm đánh giá công tác cải cách hành chính để làm căn cứ tính điểm cho các huyện.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Hoàng Minh đề nghị Phòng Nội vụ các huyện nghiên cứu kỹ thang điểm thi đua; đặc biệt là các nội còn chưa thống nhất. Trong thời gian sớm nhất, các huyện phải có ý kiến phản hồi để cụm trưởng tổng hộp, ban hành nội dung thi đua chính thức./.

Thanh Nga - Thành Phát

Chia sẻ bài viết