Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 10:24

Cùng chung tay, hành động vì môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, trong công cuộc bảo vệ môi trường (BVMT), mỗi người đóng góp một phần công sức nhỏ sẽ tạo được sức mạnh to lớn để BVMT, bảo vệ sự sống trong lành của chúng ta.

Huyện Đức Hòa thực hiện nhiều mô hình góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường

UBND tỉnh kêu gọi mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, cùng hành động để góp phần BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu phát thải và giảm thiểu tác động của con người đến hệ sinh thái thông qua các hành động thiết thực.

Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội phải nhận thức, quán triệt và phổ biến Luật BVMT, Luật Đa dạng sinh học đến mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi mọi người dân chung tay BVMT. Tăng cường trồng cây xanh nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán động vật hoang dã, nhất là các loài động vật cần phải bảo vệ hoặc các loài động vật nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại đối với môi trường tự nhiên. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường, ưu tiên bố trí kinh phí và thực hiện lồng ghép công tác bảo tồn đa dạng sinh học, BVMT vào các kế hoạch của ngành và từng địa phương.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nâng cao ý thức trách nhiệm, xem công tác BVMT vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của đơn vị. Thực hiện thu gom, xử lý các chất thải phát sinh đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, tuyệt đối không thải các chất thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường.

Cộng đồng dân cư cần nâng cao hơn nữa vai trò của mỗi cá nhân, gia đình trong việc giữ gìn và BVMT; sản xuất và tiêu dùng bền vững với phương châm “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Tăng cường trồng cây xanh, trồng rừng, có trách nhiệm và ý thức trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng để tạo môi trường sống cho các loài động vật, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sinh thái thông qua việc khai thác hiệu quả nguồn nước mặt, hạn chế phân bón hóa học, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh. Giáo dục cho các em ngay từ lúc còn nhỏ về việc BVMT, bảo vệ các loài động vật, tạo thói quen và ý thức tiêu dùng xanh thông qua việc cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nylon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi nhằm giúp các em hình thành ý thức tốt đối với môi trường./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết