Tiếng Việt | English

16/10/2021 - 01:49

Đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến vào các dự án Luật

Chiều 15/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với 2 dự thảo Luật trên. Tuy nhiên, đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, các đại biểu tham gia đóng góp một số ý kiến: Đề nghị các bộ, ngành cần chia sẻ dữ liệu, khai thác dữ liệu hành chính để tiết kiệm kinh phí điều tra; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Song song đó, trong Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ở nhóm chỉ tiêu 18 về mức sống dân cư, đại biểu đề nghị sử dụng cụm từ “hộ gia đình” thay vì “dân số” đối với các chỉ tiêu “tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn, tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh”;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu tham gia góp ý về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước; về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần đơn giản hóa các thủ tục sở hữu trí tuệ; sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ cần hài hòa với các quy định quốc tế;…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – Nguyễn Thanh Hải trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ông đề nghị các ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sắp tới./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết