Tiếng Việt | English

03/11/2022 - 10:36

Đào tạo cập nhật kiến thức về ISO 9001:2015  

Từ ngày 03 đến 18/11, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An) tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Cán bộ tham gia lớp đào tạo

Lớp đào tạo dành cho cán bộ thực hiện công tác ISO tại các cơ quan, đơn vị hành chính, quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đội ngũ cán bộ nhà nước có thêm kiến thức, hiểu biết về việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại đơn vị. 

Tại buổi đào tạo, chuyên viên tư vấn ISO của Trung tâm Kiểm định Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phổ biến kiến thức tổng quan về vai trò tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng; Khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Thực hành tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích