Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 17:29

Liên đoàn Lao động và Sở GD&ĐT Long An:

Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động

Lãnh đạo 2 sở ký kết liên tịch.

Chiều nay, 2-11-2015, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức lễ ký kết liên tịch về nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 – 2020.

Trình độ học vấn và tay nghề của công nhân lao động được quan tâm.

Tại buổi ký kết, lãnh đạo và đại diện các phòng, ban của hai bên đã thảo luận, thống nhất một số chỉ tiêu đặt ra trong chương trình phối hợp: Tỷ lệ công nhân lao động đạt trình độ THPT, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,...

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của công nhân lao động về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng xã hội học tập và thực hiện có hiệu quả đề án “đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong doanh nghiệp”./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết