Tiếng Việt | English

12/05/2024 - 17:42

Đẩy mạnh triển khai thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt  

Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp.

Chi trả an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt nhằm từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu an sinh xã hội trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời, phối hợp Sở LĐ-TB&XH theo dõi, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện chi trả an sinh xã hội trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai chi trả qua tài khoản cho đối tượng chính sách và thực hiện lộ trình chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tạo lập tài khoản an sinh

Cụ thể, trong quí II/2024, phấn đấu chi trả không dùng tiền mặt cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản chính chủ và tài khoản ủy quyền; tiếp tục rà soát, vận động đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thực hiện đăng ký mở tài khoản và chi trả qua tài khoản; phấn đấu đạt trên 70% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội được mở tài khoản và chi trả qua tài khoản.

Trong quí III/2024, tiếp tục duy trì chi trả không dùng tiền mặt cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản chính chủ và tài khoản ủy quyền; tiếp tục vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thực hiện đăng ký mở tài khoản và chi trả qua tài khoản; phấn đấu đạt trên 80% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội được mở tài khoản và thực hiện chi trả qua tài khoản.

Trong Quý IV/2024, tiếp tục duy trì chi trả không dùng tiền mặt cho 100% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đã có tài khoản chính chủ và tài khoản ủy quyền; tiếp tục vận động các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản thực hiện đăng ký mở tài khoản và chi trả qua tài khoản; phấn đấu đạt trên 95% đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội được mở tài khoản và chi trả qua tài khoản.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tạo lập tài khoản an sinh; thực hiện chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt đảm bảo minh bạch, chi trả đúng đối tượng, kịp thời, nhanh chóng./.

Thùy Minh

Chia sẻ bài viết