Tiếng Việt | English

22/02/2023 - 15:24

Đề xuất cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ sử dụng trước 01/7/2014

Tại dự thảo luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 01/7/2014 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đề xuất cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ sử dụng trước ngày 01/7/2014. Ảnh: ĐÌNH SƠN

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước 01/7/2014 nhưng không có các giấy tờ quy định tại điều 135 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại điều 135 của luật Đất đai (sửa đổi) nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì được sổ đỏ nếu có các điều kiện như sau: Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai. Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không được cấp sổ hồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này thì được Nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ./.

Đình Sơn/Thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết