Tiếng Việt | English

12/06/2024 - 09:11

Chuyển biến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Mộc Hóa.

Quán triệt sâu, rộng Kết luận số 01-KL/TW trong toàn đảng bộ

Thông tin từ Huyện ủy Mộc Hóa, qua 3 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung chuyên đề toàn khóa và từng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện.

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nhận diện các biểu hiện suy thoái và xây dựng kế hoạch hành động, bản cam kết khắc phục những biểu hiện đã được chỉ ra.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở nhiều đơn vị, địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa khen thưởng 10 tập thể, 30 cá nhân; Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa tặng thư khen cho 10 cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mộc Hóa - Trương Tiến Dũng, kế thừa những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020 và quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm đã tạo đòn bẩy, động lực để mỗi tổ chức, cá nhân phấn đấu, nỗ lực không ngừng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Mộc Hóa ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Ông Trương Tiến Dũng cho rằng, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điển hình trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, Tiểu ban Hậu cần và cứu trợ đã vận động, tiếp nhận hơn 5,2 tỉ đồng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, tôn giáo trong và ngoài huyện, gồm hơn 210 triệu đồng tiền mặt, hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trị giá hơn 4,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Điển hình như việc chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư kiếu nại, tố cáo,... Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước;...

“Từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của các địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - ông Trương Tiến Dũng cho biết.

Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa - Dương Văn Tuấn khẳng định, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cùng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện, nhân rộng và đề cao công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Trong đó, huyện tập trung xác định, định hướng các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo gương Bác, phát huy vai trò tích cực, sáng tạo, nêu gương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Trong thực hiện, huyện đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu với phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, đảng viên đi trước làng nước theo sau”.

Qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tân An - Chuyển biến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

 

Tân An - Chuyển biến qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị 

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn TP.Tân An xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết