Tiếng Việt | English

Ông Võ Minh Dương tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 2029.