Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An: 8 cơ sở đoàn nhận cờ thi đua xuất sắc

Cá nhân và tập thể nhận khen thưởng của Tỉnh đoàn

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) năm 2014, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực và đoàn viên Nguyễn Thị Thùy Dung được Tỉnh đoàn trao bằng khen vì có thành tích tốt trong hoạt động Đoàn.

Ngoài ra, Đoàn khối DN tỉnh đã tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 8 đơn vị, giấy khen cho 24 đơn vị vững mạnh xuất sắc và 60 giấy khen khác cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Năm qua, Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn khối đã tập trung cùng DN khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Trên 95% đoàn viên đăng ký thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động của chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”. Đã có 200 công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở Đoàn đăng ký và triển khai thực hiện đem lại lợi nhuận hàng tỉ đồng cho DN.

Riêng đối với công tác từ thiện xã hội, Đoàn khối DN đã chi hơn 500 triệu đồng cho các hoạt động như: Trao học bổng cho học sinh nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp quỹ Về nguồn và nhiều hoạt động khác,…Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành và ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khối DN.

PHƯƠNG PHƯƠNG

 

 

Chia sẻ bài viết