Tiếng Việt | English

21/02/2023 - 12:50

Đồng bộ nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, ngành Công Thương Long An đặt mục tiêu: Chỉ số sản xuất công nghiệp (CN) tăng 9,5% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 109.200 tỉ đồng; có thêm từ 2 cụm công nghiệp (CCN) đi vào hoạt động;... Ngành đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Theo đó, để đạt mục tiêu chỉ số sản xuất CN tăng 9,5% so với năm 2022, ngành Công Thương triển khai, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo quy định, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, ngành tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 906/KH-UBND, ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình Phục hồi và phát triển KT-XH; kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế.

Sở Công Thương đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tái cơ cấu ngành Công nghiệp, thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tư trọng điểm, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

Sở Công Thương cũng tập trung phát triển, tái cơ cấu ngành CN, thu hút và hỗ trợ các dự án đầu tư trọng điểm, CN công nghệ cao, CN hỗ trợ. Ngành đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển mạnh sản xuất CN theo chiều sâu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo. Ngành cũng đang thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành CN thông qua tập trung thu hút phát triển các ngành CN hỗ trợ, CN chế biến; ưu tiên thu hút CN công nghệ cao, CN năng lượng sạch; triển khai, thực hiện Chương trình Phát triển CN hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025; tạo điều kiện thúc đẩy liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm CN hỗ trợ hình thành chuỗi sản xuất cung ứng ổn định, bền vững.

Năm 2023, ngành Công Thương đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 109.200 tỉ đồng. Theo đó, tháng 01/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.645 tỉ đồng, tăng 22,16% so với tháng trước, tăng 19,5% so cùng kỳ. Hiện toàn tỉnh có 125 chợ, trong đó, có 107 chợ nông thôn; 7 siêu thị (4 siêu thị kinh doanh tổng hợp, 3 siêu thị điện máy); 1 trung tâm thương mại (Vincom Plaza); 241 cửa hàng tiện ích, 474 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu; 3 kho xăng, dầu; 2 dự án logistics; 1 thương nhân phân phối xăng, dầu, 18 thương nhân kinh doanh mua bán LPG; 2 thương nhân bán buôn rượu; 10 thương nhân bán buôn thuốc lá. Để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra, Sở Công Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch về phát triển thương mại. Trong đó, tập trung hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp phát triển giao dịch trên các sàn thương mại điện tử uy tín.

Các hoạt động khác cũng được thường xuyên thực hiện: Theo dõi sát diễn biến của thị trường, tăng cường công tác thông tin dự báo, kịp thời thông tin về thị trường thế giới, những thay đổi về chính sách, các rào cản kỹ thuật trong thương mại, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để DN tận dụng tốt nhất lợi thế ưu đãi, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường. Đặc biệt, tỉnh tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ logistics, tạo động lực phát triển các loại hình thương mại văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Theo quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có 62 CCN với tổng diện tích 3.106,5ha và CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông diện tích 261,2ha (nằm ngoài quy hoạch 62 CCN). Đến nay, có 52 CCN, tổng diện tích 2.655,1ha đã có chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập CCN; còn lại 10 CCN chưa có chủ đầu tư.

Tỉnh đang xây dựng và triển khai, thực hiện phương án phát triển CCN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để đến cuối năm 2023, có thêm 2 CCN đi vào hoạt động, ngành Công Thương đang tập trung rà soát thu hút đầu tư các CCN bảo đảm phù hợp quy hoạch. Thông qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp để tạo quỹ đất sạch, nâng cao tỷ lệ lấp đầy. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng CCN cũng đang được triển khai, thực hiện./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết