Tiếng Việt | English

28/02/2021 - 10:59

Dự án Đường tỉnh 826E vẫn đang vướng mắc giải phóng mặt bằng

Dự án Đường tỉnh (ĐT) 826E (ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) vẫn gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Dự án vẫn còn vướng mắc giải phóng mặt bằng

Dự án ĐT 826E (ấp 3, xã Long Hậu) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 30/10/2019, phê duyệt điều chỉnh ngày 22/01/2020 và ngày 11/5/2020. Tổng mức đầu tư dự án là 570,228 tỉ đồng, gồm hai dự án thành phần.

Dự án thành phần 1, nguồn vốn ngân sách tỉnh, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, gồm giải phóng mặt bằng, xây dựng cầu Tân Khánh và cầu Bà Đằng (tương ứng 50% tổng mức đầu tư). 

Dự án thành phần 2, nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp, đại diện doanh nghiệp làm chủ đầu tư, đầu tư xây dựng phần đường (tương ứng 50% tổng mức đầu tư). 

Về chi phí giải phóng mặt bằng, phần đất qua dự án của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp sẽ hiến đất làm đường. Riêng đoạn qua Công ty Long Hậu giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cần Giuộc rà soát lại báo cáo UBND tỉnh.

Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện nay, dự án này vẫn còn những tồn tại, vướng mắc về mặt bằng. Về việc góp vốn giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 và việc bàn giao mặt bằng thi công phần đất qua dự án của Công ty CP Long Hậu thì ngày 11/2/2020, công ty đã có cam kết đóng góp 16,8 tỉ đồng để cùng ngân sách tỉnh thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải đã làm việc với Công ty CPLong Hậu và nhiều lần đề nghị công ty có văn bản khẳng định gửi UBND tỉnh và các sở, ngành về việc góp vốn của công ty. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện và không có ý kiến phản hồi.
Ngoài ra, việc bàn giao mặt bằng thi công ĐT 826E phạm vi qua dự án của các doanh nghiệp thì toàn tuyến còn lại khoảng 68 hộ, diện tích khoảng 56.852m2 do các hộ dân không đồng ý nhận tiền theo phương án đưa ra.

Theo biên bản họp ngày 07/01/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc, thì các doanh nghiệp thống nhất hỗ trợ ngoài phương án (phần chênh lệch giữa đơn giá bồi thường ĐT.826E và đơn giá bồi thường của các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư). Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh cho khấu trừ tiền sử dụng đất đối với số tiền chênh lệch do hỗ trợ ngoài phương án. Các doanh nghiệp cam kết sẽ có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi UBND huyện Cần Giuộc trước 12/01/2021 để xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Thế nhưng đến nay, các doanh nghiệp chưa có ý kiến gửi về UBND huyện.

Với công tác chi trả giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 (ngân sách tỉnh thực hiện), đến nay, đã chi trả được 61/89 hộ với số tiền 95,019/114,521 tỉ đồng, đạt 83%, còn lại chưa chi 28 hộ và 1 tổ chức với số tiền 31,186 tỉ đồng. Hiện, UBND huyện Cần Giuộc đang tiếp tục vận động chi trả./.

Đức

Chia sẻ bài viết