Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 16:27

Đức Huệ tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 15, khóa XII

Ngày 04/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ (khóa XII) tổ chức hội nghị lần thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy 9 tháng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Nguyễn Anh Việt; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15

 9 tháng năm 2022, huyện Đức Huệ triển khai, thực hiện Nghị quyết Huyện ủy đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là về công tác thu ngân sách đạt kết quả khá tốt. Ước đến ngày 30/9/2022, tổng thu ngân sách của huyện trên 215 tỉ đồng, đạt 173% so với dự toán tỉnh giao, đạt 150,47% so với dự toán của huyện, đạt 147,58% so với dự toán phấn đấu tỉnh giao và tăng 109,62% so cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách trong dịp lễ, tết được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Giá xăng, dầu, vật tư nông nghiệp tăng ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, sản xuất, thu nhập người dân. Dịch bệnh trên vật nuôi vẫn còn xảy ra gây ảnh hưởng đến tái đàn và phát triển đàn. Công tác lập Đồ án quy hoạch xây dựng 1/5.000 thị trấn Đông Thành còn chậm. Sản lượng lương thực chưa đạt theo kế hoạch đề ra, tiến độ thực hiện công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII chưa đạt yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong xử lý các vụ, việc thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên đôi lúc chưa kịp thời,...

Trong những tháng còn lại của năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đức Huệ tiếp tục theo dõi, lãnh, chỉ đạo và tập trung, rà soát giải quyết dứt điểm các công việc còn tồn đọng; đồng thời, chủ động triển khai nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại, hoạt động của hệ thống chính trị.

Trao quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Tại hội nghị Huyện ủy lần này, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Huệ - Trần Thanh Phong đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Lâm Văn Thà - Chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Huệ./.

Kim Tiến – Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết