Tiếng Việt | English

22/06/2022 - 14:56

Bến Lức tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, khóa XII  

Ngày 22/6, Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 9 mở rộng (khóa XII) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 trong 6 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được dự.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ 9 mở rộng

Trong 6 tháng đầu năm, với quyết tâm tiếp tục phát huy thuận lợi và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn, tăng tốc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì phát triển, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 5,65% so với cùng kỳ, tập trung các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, cung cấp nước. Thu hút đầu tư tiếp tục có bước phát triển khả quan với 99 doanh nghiệp chi nhánh trong nước và 3 chi nhánh doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đăng ký mới, nổi bật ở khu công nghiệp Phú An Thạnh và huyện có thêm 2 khu công nghiệp Tandoland và Prodezi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tổng thu ngân sách đến ngày 15/6/2022 là 535,9 tỉ đồng, đạt 89,3% dự toán pháp lệnh và bằng 127,6% so với cùng kỳ. Về chi ngân sách, thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 69,9%  dự toán tỉnh giao (443,9/637,4 tỉ đồng) và bằng 69,8% so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biếu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được ghi nhận và biểu dương các cấp, ngành, địa phương huyện Bến Lức đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm. Ông cho rằng, những kết quả đã đạt được là đánh dấu cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của huyện Bến Lức sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình bất ổn của thế giới, ông yêu cầu huyện Bến Lức tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI,… Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tập trung các nguồn lực để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đầu tư công; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh trật tự tại nông thôn và an ninh công nhân;...

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện uỷ - Trần Hoàng Nhân tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để sớm khắc phục những hạn chế và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết