Tiếng Việt | English

28/08/2022 - 14:40

Đức Hòa: Công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho hơn 154.000 lao động  

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Lê Trường Chinh, công nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho hơn 154.000 lao động trên địa bàn.

Công nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 154.000 lao động trên địa bàn huyện

Hiện nay, diện tích đất công nghiệp được phê duyệt quy hoạch gần 6.200 ha, gồm có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 5.200ha (có 6 khu đi vào hoạt động với diện tích hơn 2.000ha); 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.000ha (có 10 cụm đi vào hoạt động với diện tích 595ha). 

Các  ngành công nghiệp mũi nhọn của huyện là chế biến thực phẩm, hóa chất, nhựa – bao bì – in, cơ khí chế tạo và phát triển thêm các lĩnh vực các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Công nghiệp đóng góp rất lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 154.000 lao động (trong khu công nghiệp hơn 72.000 lao động, trong cụm công nghiệp hơn 14.000 lao động, ngoài khu-cụm công nghiệp có hơn 68.000 lao động)./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết