Tiếng Việt | English

16/04/2019 - 11:28

Đức Hòa: Ra quân cao điểm tấn công tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5

Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm và ra quân phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4 và 01/5.

Đức Hòa ra quân cao điểm tấn công tội phạm dịp lễ 30/4 và 01/5

Quí I/2019, phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện xảy ra 23/21 vụ, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, thiệt hại tài sản hơn 864 triệu đồng; tai nạn giao thông xảy ra 7/10 vụ (giảm 3 vụ so với cùng kỳ), làm chết 4 người chết, thiệt hại tài sản 12 triệu đồng,…

Đợt cao điểm tấn công tội phạm diễn ra trên phạm vi toàn huyện với các nhiệm vụ trọng tâm như bảo đảm triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, trên cơ sở đó tiến hành phân tích, đánh giá tình hình chủ động phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện phân luồng giao thông trên các tuyến đường trọng điểm nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả đối với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau lễ 30/4 và 01/5.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng công an tổ chức diễu hành trên các trục đường chính nhằm tuyên truyền công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân./.

Thảo Nguyên – Nhật Huy

Chia sẻ bài viết