Tiếng Việt | English

24/09/2021 - 16:02

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chưa đạt 50%

Để đảm bảo theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường thực hiện tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Hiện nay, gần hết tháng 9 nhưng nhìn chung tỷ lệ giải ngân vẫn còn ở mức thấp.

Thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công sẽ tạo động lực, thúc đẩy nhanh cho phát triển

Theo Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Long An - Huỳnh Văn Sơn, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 tỉnh đã phân bổ cho các dự án hơn 5.554 tỉ đồng. Đến ngày 15/9, trị khối lượng thực hiện được hơn 2.629 tỉ đồng, đạt 47,3% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt hơn 2.572 tỉ đồng, đạt 46,3% kế hoạch.

Trong đó, vốn huyện quản lý hơn 1.637 tỉ đồng. Đến ngày 15/9 giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân gần 826 tỉ đồng, đạt 50,5% kế hoạch.

Vốn tỉnh quản lý hơn 3.917 tỉ đồng. Đến ngày 15/9, giá trị khối lượng thực hiện hơn 1.803 tỉ đồng, đạt 46% kế hoạch, giá trị giải ngân hơn 1.746 tỉ đồng, đạt 44,6% kế hoạch.

Một số nguồn vốn đến ngày 15/9 có tỷ lệ giải ngân thấp như: vốn nước ngoài ODA (giải ngân 12,8%); vốn tiền sử dụng đất (26,4%); vốn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020 (23,1%); vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2020 (22,8%); vốn vượt thu cân đối năm 2020 (21,2%); vốn ngân sách Trung ương năm 2020 kéo dài (35,2%); vốn vay lại từ Chính phủ vay nước ngoài ( 39,6%).

Qua đánh giá, đến ngày 15/9 có 15 chủ đầu tư giải ngân trên 60% kế hoạch, có 4 chủ đầu tư giải ngân từ 50% - 60% kế hoạch, có 2 chủ đầu tư giải ngân từ 30% - 50% kế hoạch, có 6 chủ đầu tư giải ngân dưới 30% kế hoạch và có 5 chủ đầu tư chưa giải ngân./.

Đức

Chia sẻ bài viết