Tiếng Việt | English

20/01/2018 - 13:12

Giám sát việc bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa và Cụm Công nghiệp Hoàng Gia

Là "điểm nóng" ô nhiễm môi trường trong thời gian qua nên năm 2018, Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa và Cụm Công nghiệp Hoàng Gia thuộc diện được giám sát chặt chẽ.

"Sở tiếp tục theo dõi chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (đóng tại huyện Thạnh Hóa), Khu công nghiệp Xuyên Á, Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa)", Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Văn Thông cho biết.

Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa thời gian qua là điểm nóng ô nhiễm môi trường

Ngoài ra, theo kế hoạch năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp; tập trung quản lý tốt rác thải công nghiệp, nguy hại, rác thải sinh hoạt;... Đồng thời, quan trắc chất lượng môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường không khí. 

Sở cũng chú trọng theo dõi, giám sát các trạm xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp và các nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ phương tiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt cho huyện Thủ Thừa và Châu Thành./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết