Tiếng Việt | English

09/07/2024 - 14:22

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên (CB, HV) Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có nhiều cách làm hay góp phần cùng địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh xã Vĩnh Trị góp công xây dựng giao thông nông thôn

Để phong trào XDNTM đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB xã gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động làm đường, cầu giao thông nông thôn; nạo vét kênh, mương nội đồng; tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi;...

Bên cạnh đó, Hội CCB xã còn làm nòng cốt xây dựng cảnh quan môi trường, tham gia trồng và quản lý hệ thống cây xanh; vận động CB, HV và người dân tham gia xây dựng hàng rào, cổng rào thông qua việc thành lập và phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường của Hội.

Ngoài ra, Hội CCB xã còn tích cực tham gia thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác,...

Nhiều mô hình hợp tác được HV CCB tham gia như cánh đồng lớn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi,... góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho CB, HV và người dân; đồng thời, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Những đóng góp tích cực của CB, HV CCB góp phần giúp xã Vĩnh Trị “về đích” NTM vào năm 2019.

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, nhiều CB, HV gương mẫu, tự nguyện hiến đất làm đường, đóng góp ngày công, giúp nhau phát triển kinh tế,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Giai đoạn 2019-2024, CCB trên địa bàn xã hiến gần 1.000m2 đất, trị giá hơn 500 triệu đồng; đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động xây dựng hệ thống đê bao, đường giao thông nông thôn; thành lập 2 câu lạc bộ bảo vệ môi trường do Hội CCB làm nòng cốt, có 28 CB, HV tham gia, được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá hoạt động hiệu quả và đang được nhân rộng.

Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Trị - Huỳnh Văn Xoạn cho biết: “Cùng với việc tuyên truyền, vận động CB, HV gương mẫu, đi đầu góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã thực hiện phong trào XDNTM, thời gian tới, Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần tạo nên những thành công của chương trình XDNTM trên địa bàn”./.

Vĩnh Hưng tập trung nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới

Vĩnh Hưng tập trung nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới 

Xác định xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu Quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, huyện Vĩnh Hưng nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để thực hiện.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết