Tiếng Việt | English

26/09/2016 - 09:29

Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững!

Đó là chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016, nhằm nhấn mạnh vai trò của việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xanh hóa đô thị và hướng đến sự phát triển bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Long An tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch từ ngày 16 đến 30/9/2016.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau. Nhận thức rõ điều đó, mỗi cá nhân, tổ chức và toàn cộng đồng cần quyết tâm hành động với những việc làm thiết thực. Đó là việc giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các địa phương; trong đó, tập trung tăng cường tỷ lệ thu gom rác tại các đô thị, xanh hóa đô thị; giải quyết dứt điểm địa điểm tập kết rác tự phát, kênh, rạch, ao hồ bị ô nhiễm.

Từ những yêu cầu đặt ra, các hoạt động tuyên truyền cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức cộng đồng. Bảo vệ môi trường sống, mọi người phải mạnh dạn lên án những hành vi gây ô nhiễm, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Các phong trào như Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nylon,… cần được duy trì và nhân rộng. Các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, thu gom, tái chế, xử lý chất thải, cải thiện, bảo vệ môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, công sở, trường học, bệnh viện cần được đẩy mạnh. Doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống.

Long An đang đẩy mạnh phát triển đô thị. Dự kiến, đến năm 2020, toàn tỉnh có 25 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại III, 8 đô thị loại IV và 13 đô thị loại V. Để có được môi trường đô thị xanh, bền vững, trong quy hoạch phát triển cần quan tâm đặc biệt đến môi trường sống, trong đó lưu ý bảo đảm tỷ lệ không gian xanh, bảo đảm yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng, thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn,…

Vì môi trường đô thị xanh, bền vững, vì cuộc sống của chính chúng ta, hãy cùng chung tay hành động!

Từ Nguyên 

Chia sẻ bài viết