Tiếng Việt | English

29/06/2022 - 20:54

HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức Kỳ họp thứ 7  

Ngày 29/6, HĐND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An khoá XII tổ chức Kỳ họp lần 7 (Kỳ họp lệ giữa năm 2022). Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng và Phó Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Văn Nguyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo hoạt động của HĐND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của 2 ban HĐND huyện. Đồng thời, nghe UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND nghe và thảo luận; chất vấn Phó Chủ tịch UBND huyện, cơ quan chuyên môn của huyện. Nội dung chất vấn tập trung vào các nội dung liên quan đến điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; hạ tầng các khu dân cư cũng như việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị trấn Cần Giuộc. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện cũng giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết quan trọng: Về việc tiếp tục thực hiện thắng lợi của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Cần Giuộc 2021.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện - Nguyễn Phước Hùng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND huyện và những ý kiến giải trình của lãnh đạo phòng chuyên môn, báo cáo với HĐND huyện để thông báo cho cử tri sau kỳ họp./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết