Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 18:51

HĐND huyện Thủ Thừa tổ chức Kỳ họp thứ 5

Ngày 28/6, HĐND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ 5, (Kỳ họp lệ giữa năm 2022), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa - Đinh Văn Sáu phát biểu giải trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào một số nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành đạt được kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND huyện nhìn chung đạt tỉ lệ tương đối khá cao. UBND huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Coivd-19. Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp luôn được quan tâm đầu tư, năng suất và sản lượng tăng so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đến nay bình quân đạt 17,18 tiêu chí. Chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung thực hiện, một số mô hình điểm bước đầu đạt hiệu quả khá. Năm 2022, huyện triển khai xây dựng 2 mô hình điểm trồng lúa ứng dụng công nghệ cao tại ấp 4, xã Long Thuận; mô hình trồng chanh ứng dụng công nghệ cao xã Tân Thành; mô hình ứng dụng công nghệ cao trên con bò thịt xã Bình Thạnh.

Huyện có 3 dự án Khu công nghiệp và 1 khu công nghệ môi trường xanh. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải ngân theo tiến độ. Công tác thu, chi ngân sách theo quy định và có tăng so với cùng kỳ. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, đổi mới, đến nay có 23/32 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hoạt động văn hóa và thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm tại địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thủ Thừa tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện đối với một đồng chí Trưởng phòng Văn hóa thông tin. Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện nhất trí thông qua 9 nghị quyết như nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2023, nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, nghị quyết về quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí; nghị quyết về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Mỹ An và một số nghị quyết khác./.

Ngọc Hân – Mộng Đào

Chia sẻ bài viết