Tiếng Việt | English

08/11/2022 - 18:11

HĐND huyện Đức Hòa khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 8  

Ngày 08/11, HĐND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề). Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện-Vũ Hồng Hạnh chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; các ý kiến thảo luận của các đại biểu đóng góp vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 – 2030.

Đại biểu thông qua Nghị quyết

Với tinh thần, trách nhiệm của mình, các đại biểu tập trung thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết quan trọng về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện Đức Hòa.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 42.511,0ha. Trong đó, diện tích đến năm 2030 đất nông nghiệp là 21.436,5ha, chiếm 50,43% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đến năm 2030 đất phi nông nghiệp là 21.074,5ha, chiếm 49,57% tổng diện tích tự nhiên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện-Vũ Hồng Hạnh đề nghị UBND huyện chỉ đạo quyết liệt, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện-Vũ Hồng Hạnh thông tin: Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện từ nay đến năm 2030, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Bà đề nghị, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chuyên môn của huyện căn cứ vào nội dung Nghị quyết được HĐND huyện thông qua, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt chức năng giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung nghị quyết HĐND huyện tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND huyện./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết