Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 20:43

Đức Hòa: Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện thông qua 12 nghị quyết quan trọng  

Ngày 28/6, HĐND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện thông qua 12 nghị quyết quan trọng

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 7,14%; trong đó, khu vực II và khu vực III đã phục hồi nhanh và có mức tăng trưởng lần lượt là 7,21% và 8,25%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, toàn huyện có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 70,6% trên tổng số xã. Đầu tư công được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, 2/3 công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện có khối lượng thi công đạt trên 62%; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 713,3 tỉ đồng, đạt 63,36% so với dự toán tỉnh giao.

Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. An ninh, quốc phòng, nội chính được duy trì, giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Kỳ họp dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND huyện Lê Trường Chinh tặng hoa cho các đồng chí vừa được bầu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện

Kỳ họp lần này, HĐND huyện xem xét, biểu quyết thông qua 12 nghị quyết về các nội dung quan trọng về hoạt động của HĐND huyện, về phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện và kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước của UBND huyện. Bên cạnh đó, HĐND huyện bầu miễn nhiệm 2 đồng chí và bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Mỹ - Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết