Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 13:00

Hiệu quả của hoạt động tìm hiểu pháp luật

Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, thực thi pháp luật, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, LLVT tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 120 cuộc với hơn 8.000 lượt bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và người dân tham gia. Đơn vị luôn chú trọng đổi mới và vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng những hình thức dễ hiểu, dễ nhớ.

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định: Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện toàn diện nội dung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh. Trong đó, các địa phương, đơn vị chú trọng, duy trì và luôn đổi mới hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và nhu cầu của bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng tìm hiểu, trao đổi về pháp luật

Trên cơ sở các văn bản pháp luật được quy định, LLVT tỉnh tổ chức phổ biến các điều luật phù hợp theo từng đối tượng, bám sát thực tiễn đơn vị; chú trọng quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Tiếp cận thông tin; Điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản, chỉ thị, quy định của Chính phủ, quân đội, quân khu;... Bên cạnh đó, các đơn vị phát huy hiệu quả vai trò của hệ thống truyền thanh nội bộ, bản tin, câu lạc bộ thanh niên, tủ sách pháp luật,...

Hình thức sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng của các đơn vị trong LLVT tỉnh đa dạng với các nội dung như thông tin chuyên đề pháp luật, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, trò chơi,... Thành phần tham gia sinh hoạt Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, ngoài cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn có các đơn vị kết nghĩa và cán bộ Tư pháp địa phương. Riêng mô hình Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân,... vừa “mềm” hóa công tác tuyên truyền, vừa truyền tải được lượng lớn thông tin về pháp luật.

Với nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng cơ động khi có lệnh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội với nhiều hình thức. Ngày Pháp luật được đơn vị duy trì thường xuyên vào thứ năm của tuần cuối tháng. Thiếu tá Nguyễn Minh An - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết: Trong tổ chức, thực hiện, đơn vị tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Pháp luật đang “thấm” sâu vào đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng học tập, công tác và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho bộ đội. Đó cũng là nét đẹp văn hóa của người quân nhân cách mạng./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết