Tiếng Việt | English

22/07/2021 - 10:49

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An:

Hiệu quả từ dự án chăm sóc toàn diện

Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật (NDTKT) tỉnh Long An là cơ sở giáo dục đặc biệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành Giáo dục và các tổ chức phi chính phủ góp phần nâng cao chất lượng công tác NDTKT, giúp các em có cuộc sống và tương lai ổn định.

Cùng nhau tương tác (Ảnh TL)

Cùng nhau tương tác (Ảnh TL)

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh có quyết định tiếp nhận Dự án (DA) Chăm sóc toàn diện cho trường NDTKT tỉnh từ tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO - Hoa Kỳ). Theo Hiệu trưởng Trường NDTKT tỉnh - Huỳnh Đăng Quang, mục tiêu và quy mô DA là đưa hoạt động phòng tâm vận động, âm ngữ trị liệu và chương trình kỹ năng sống vào công tác chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật của trường. Thời hạn triển khai DA từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2019. Tổng số vốn đầu tư 384.500.000 đồng.

Sau khi DA hoàn thành các trang bị cơ sở vật chất cho các phòng can thiệp (Tâm vận động, Âm ngữ trị liệu, kỹ năng sống) và phòng Thư viện đồ chơi, đơn vị tài trợ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về quản lý DA; tổ chức tập huấn cho phụ huynh về tâm vận động, âm ngữ trị liệu, kỹ năng sống độc lập cho trẻ và thư viện đồ chơi.

“Các trẻ, học sinh được tham gia hoạt động (miễn phí) tại các phòng: Tâm vận động, Âm ngữ trị liệu, Thư viện đồ chơi. Phụ huynh học sinh có con can thiệp sớm tại trường được tập huấn một số kiến thức cơ bản trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được WWO hoặc các chuyên gia tình nguyện tập huấn về kỹ thuật chuyên môn. Thời gian tới, trường kiến nghị chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ duy trì hoạt động của các phòng chức năng trong công tác can thiệp sớm trẻ khuyết tật” - ông Huỳnh Đăng Quang thông tin thêm.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh - Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: “Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, chính quyền các địa phương vận động, tiếp nhận các chương trình, dự án từ Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản, Thái Lan và các đối tác nước ngoài là hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ; góp phần giảm bớt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; đồng thời, kết nối các tổ chức này thúc đẩy các hoạt động nhằm mở rộng, phát triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân”.

Được biết, ngày 30/5/2019, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài DA Chăm sóc toàn diện cho Trường NDTKT tỉnh do WWO  tài trợ. Thời gian thực hiện DA từ ngày 01/4/2019 đến ngày 31/3/2022 với vốn viện trợ 156.000.000 đồng.

Mục tiêu DA là nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng độc lập cho trẻ khuyết tật tại trường; hỗ trợ nhà trường đẩy mạnh công tác tập huấn cho phụ huynh ngoài cộng đồng về âm ngữ trị liệu, tâm vận động, thư viện đồ chơi; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp trong các can thiệp; truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết