Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 19:11

Hội khuyến học tỉnh Long An tổng kết hoạt động năm 2017

Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Long An vận động quỹ được trên 63,5 tỉ đồng; trao 27.692 suất học bổng, 124.920 phần quà với tổng số tiền trên 41 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy và học với tổng số kinh phí trên 17 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao kết quả đã đạt của Hội Khuyến học tỉnh

Ngày 12/01, Hội Khuyến học tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Khuyến học tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên đến dự.

Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh có 2.483 tổ chức hội, 1.656 chi hội và 827 Ban khuyến học với 437.187 hội viên, đạt tỷ lệ 29,15% dân số trong tỉnh. Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh vận động quỹ được trên 63,5 tỉ đồng; trong đó, cấp tỉnh trên 7,5 tỉ đồng, cấp huyện trên 17 tỉ đồng, cấp xã trên 38 tỉ đồng. Với nguồn quỹ ấy, Hội Khuyến học trao 27.692 suất học bổng, 124.920 phần quà với tổng số tiền trên 41 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy và học với tổng số kinh phí trên 17 tỉ đồng. Quỹ tồn trên 48 tỉ đồng.

Ngoài ra, Long An còn có các quỹ học bổng: Nguyễn Hữu Thọ, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Siêu… với tổng số quỹ trên 10 tỉ đồng. Bên cạnh đó, phong trào cấp học bổng "1&1, 1&n, n&n", "hũ gạo khuyến học" , "nuôi heo đất" được nhân rộng ở nhiều địa phương.

Về xây dựng mô hình học tập, năm 2017, toàn tỉnh có 305.724 hộ được công nhận đạt danh hiệu Gia đình học tập; 187 dòng họ được công nhận Dòng họ học tập; 876 ấp, khu phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, 632 cơ quan, đơn vị trường học đạt Đơn vị học tập, 138 xã, phường, thị trấn đạt 15 tiêu chí Cộng đồng học tập cấp xã.

Học sinh được trao tặng học bổng

Năm 2018, Hội khuyến học tỉnh đề ra các phương hướng, nhiệm vụ thực hiện: Củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; tập trung tuyên truyền, vận động triển khai rộng khắp việc xây dựng Cộng đồng học tập, 4 mô hình học tập trên địa bàn tỉnh; duy trì vận động quỹ khuyến học;...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Khuyến học tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao kết quả đã đạt của Hội Khuyến học tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Hội Khuyến học tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội các cấp và đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động ở các cấp hội; mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địa phương gắn kết với các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, tấm gương Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, người tốt việc tốt,...

Với những kết quả đã đạt trong năm 2017 và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ những người làm công tác khuyến học, khuyến tài, tin rằng, năm 2018, hội Khuyến học các cấp phát huy tốt vai trò đồng hành, cánh tay nối dài hiệu quả của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc liên kết các tổ chức xã hội, ban, ngành, đoàn thể và toàn dân, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết