Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 19:57

Hội LHPN các cấp tỉnh Long An: Giúp hơn 2.600 người vi phạm pháp luật tiến bộ

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Long An phối hợp ngành Công an triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, mô hình phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội có hiệu quả. Đặc biệt, các cấp hội nhận lãnh quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 3.251 người vi phạm pháp luật, đã có 2.659 trường hợp tiến bộ, trong đó có 45 trẻ em.

 

Tuyên truyền, giao lưu phòng, chống bạo lực gia đình tại Tân Thạnh

Hội LHPN các cấp đã phát hành 2.500 tờ rơi và 50 ấn phẩm; hơn 30 tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, nội dung xoay quanh hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật và quản lý người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và cách phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Qua đó, 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Gia đình không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong phòng, chống tội phạm ngày càng được nâng lên. Hội LHPN các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai, thực hiện các mô hình “Tổ phụ nữ gia đình không có người tảo hôn”; “Tổ phụ nữ thực hiện 3 khóa an toàn”; “Khu dân cư không có bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”; “Gia đình hội viên không vi phạm pháp luật”./.

PV
 

Chia sẻ bài viết