Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 11:23

Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) năm 1994

Chương trình Hành động Cairo đã tái khẳng định rằng, bất kỳ người dân nào tại bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống - bao gồm cả những nhóm dân số chịu tác động hay đang trong quá trình phục hồi sau khi các trường hợp khẩn cấp xảy ra đều được hưởng các quyền về chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản (SKSS), được quyền sống một cuộc sống không có bạo lực tình dục hay bất kỳ hình thức bạo lực nào khác.

I. Chủ đề và thông điệp của quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA):

Chủ đề toàn cầu: “Hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương trong khủng hoảng”.

Thông điệp:

1. “Nhân phẩm, sự an toàn và SKSS cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở mọi thời điểm”.

2. “Không có lý do nào có thể phủ nhận cuộc sống của người phụ nữ là luôn quý giá dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào và vào bất cứ thời điểm nào”.

II. Chủ đề và thông điệp của Việt Nam:

Chủ đề: “Tăng cường dịch vụ SKSS và KHHGĐ cho người dân dễ tổn thương trong thiên tai”.

Thông điệp:

1. Thực hiện công tác DS-KHHGĐ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Chung tay giúp đỡ, chăm sóc SKSS và KHHGĐ cho người dân vùng thiên tai.

3. Đầu tư cho công tác DS-KHHGĐ là đầu tư cho phát triển bền vững.

4. Hỗ trợ các nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên.

6. Không thực hành lựa chọn giới tính thai nhi.

7. Cơ cấu dân số vàng – cơ hội vàng để phát triển.

8. Tiếp cận sử dụng dịch vụ chăm sóc SKSS chất lượng sẽ cho bạn cuộc sống khỏe mạnh.

Theo đó, nhằm hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7-2015, Long An sẽ tăng cường chăm sóc SKSS cho phụ nữ vùng hạ Cần Đước, Cần Giuộc, công nhân các khu công nghiệp, vùng dễ bị thiên tai, vùng Đồng Tháp Mười và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS vào mùa lũ./.

Ngọc Mận-Phạm Ngân 

Chia sẻ bài viết