Tiếng Việt | English

04/10/2022 - 10:59

Hội Nông dân tỉnh phát động mô hình 'Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch'  

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về công tác bảo vệ môi trường, sáng 04/10, Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động mô hình “Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch” năm 2022 tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành.

Hội Nông dân tỉnh phát động mô hình "tuyến đường xanh, dòng kênh sạch"

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai trồng 2.000 cây xanh phân tán trên địa bàn các huyện Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Châu Thành, Thủ Thừa và TP.Tân An. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh chọn xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành và xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa làm điểm để tổ chức lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Lê Văn Hùng đề nghị Hội Nông dân huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, làm tốt việc vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể, thực hiện vệ sinh môi trường ở các khu dân cư; trồng cây xanh; khơi thông cống, rãnh; phân loại, thu gom, xử lý rác thải,…

Tuyến kênh xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành được chọn làm điểm để trồng 500 cây xanh

Ngay sau lễ phát động, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Châu Thành ra quân trồng 500 cây xanh trên tuyến kênh có chiều dài 4km tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết