Tiếng Việt | English

28/11/2021 - 16:09

Tỉnh đoàn Long An phát động thực hiện mô hình 'Cụm, tuyến dân cư Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn'

Ngày 28/11, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ phát động mô hình “Cụm, tuyến dân cư Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát động mô hình “Cụm, tuyến dân cư Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”  tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành

Theo đó, Tỉnh đoàn Long An triển khai thực hiện 5 mô hình “Cụm, tuyến dân cư Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại các cụm, tuyến dân cư, các xã thuộc đơn vị huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Bến Lức và TP. Tân An.

Tại mỗi mô hình, Tỉnh đoàn hỗ trợ 20 thùng rác có nắp đậy, bố trí hợp lý tại cụm (khu) dân cư có quy mô đảm bảo tối thiểu 200 hộ dân sinh sống hoặc tuyến dân cư có quy mô tối thiểu 250 hộ dân. Mô hình góp phần nâng cao ý thức người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, làm đẹp cảnh quan.

Mô hình được triển khai tại TP. Tân An

Ngoài ra, thông qua mô hình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ Long An trong công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Đây còn là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Mô hình "Cụm, tuyến dân cư Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”  được phát động tại huyện Cần Đước

Đoàn viên, thanh niên bố trí thùng rác tại cụm dân cư

Phát động mô hình tại huyện Bến Lức


Trà Long

Chia sẻ bài viết