Tiếng Việt | English

27/12/2021 - 18:46

Hội thảo giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đồng bộ trên các cây trồng, vật nuôi

Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tổ chức Hội thảo trực tuyến với các địa phương về giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đồng bộ trên các cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu dự hội thảo

Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững. Những năm qua, tỉnh triển khai thực hiện nhiều chính sách về hỗ trợ cơ giới hóa như triển khai Quyết định số 68 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; chương trình khuyến nông;…

Tuy nhiên, mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất đối với các cây trồng, vật nuôi còn thấp, thiếu tính ổn định; số mô hình trình diễn về cơ giới hóa đồng bộ với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật còn ít;…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp đẩy mạnh phát triển mô hình cánh đồng lớn gắn với cơ giới hóa đồng bộ theo chuỗi giá trị; việc ứng dụng cơ giới hóa các khâu trong canh tác, nuôi trồng thuộc chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trên cây rau, cây chanh, thanh long, trong chăn nuôi bò thịt và nuôi trồng thủy sản./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết