Tiếng Việt | English

05/03/2017 - 10:23

Hợp thức hóa đất mua, bán bằng giấy tay

Những trường hợp người dân mua, bán nhà, đất bằng giấy tay từ ngày 01/7-2004 đến trước ngày 01/01/2008 sẽ được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực pháp luật từ ngày 03/3/2017.

Cụ thể, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, cho phép những trường hợp người dân mua, bán nhà, đất bằng giấy tờ tay từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/01/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định mới này tháo nút thắt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bởi trước đây chỉ cho phép những trường hợp mua, bán nhà, đất bằng giấy tay đến trước ngày 01/7/2004 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực tế cho thấy, không chỉ riêng Long An mà tại tất cả tỉnh, thành trong cả nước, việc mua, bán nhà, đất bằng giấy tay vẫn được người dân thực hiện và trong thời gian qua, hàng loạt trường hợp tranh chấp, khiếu kiện về đất đai liên quan đến việc sang nhượng bằng giấy tay. Với thay đổi quan trọng này sẽ giúp rất nhiều trường hợp mua, bán nhà, đất bằng giấy tay được hợp thức hóa./. 

Kiên Định

Chia sẻ bài viết