Tiếng Việt | English

16/05/2022 - 11:00

Hướng đến thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% vào năm 2025

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Long An vừa ban hành Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Tân An thu gom rác thải trên địa bàn thành phố

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%. Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của cộng đồng về hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải hiện nay; huy động mọi lực lượng tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác tổ chức và thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả: Bảo đảm giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường khu vực công cộng, đô thị và nông thôn luôn xanh, sạch, đẹp; xử lý rác thải phát sinh tại các khu dân cư tập trung từ thành thị đến nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đề ra mục tiêu chung, cơ bản lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh; rác thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải; chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi xuống ao, sông, hồ, kênh, rạch, mương và nơi công cộng, ven các trục đường giao thông; xử lý triệt để các điểm tập kết, tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định.

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp, phát huy hiệu quả trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư tập trung, các trục đường giao thông từ thành thị đến nông thôn, rác thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại từng địa phương.

Xây dựng các tuyến thu gom, vận chuyển tại các huyện, thị xã, thành phố; rác thải phải được thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung theo đúng quy định; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xả rác thải ra các khu vực công cộng, ven các trục đường giao thông, các dòng sông, kênh, rạch,... xóa các điểm tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung một số giải pháp cụ thể: Bố trí, xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải; xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung (lò đốt rác, nhà máy xử lý rác) và tổ chức thu gom, xử lý đạt theo kế hoạch đề ra./.

Sơn Quê

Chia sẻ bài viết