Tiếng Việt | English

25/01/2022 - 20:34

Khảo sát tình hình sâu bệnh trên lúa Đông Xuân

Ngày 25/1, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An khảo sát tình hình bệnh sâu bệnh gây hại lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 tại các huyện khu vực Đồng Tháp Mười của tỉnh.


Khảo sát tình hình sâu bệnh trên lúa Đông Xuân 2021-2022

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo sạ hơn 223.000ha lúa Đông Xuân 2021-2022. Cơ cấu giống chủ yếu là OM 18, IR 4625, IR 50404, OM 5451, Đài thơm 8,… Hiện nay, lúa sinh trưởng phát triển tốt và đang trong giai đoạn mạ-đẻ nhánh-đòng trổ. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt là các bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, sâu năn, cháy bìa lá,…trên các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh và trổ-chín.

Qua khảo sát cho thấy, hiện nay một số đối tượng dịch hại đã phát sinh và có chiều hướng phát triển, gây hại trên diện rộng, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng vụ Đông Xuân 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Chí Thiện yêu cầu Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh phối hợp lãnh đạo UBND các huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến để phát hiện sớm và hướng dẫn nông dân phòng, chống sinh vật gậy hại kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật trực và sẵn sàng ứng phó kịp thời tại các nơi có diện tích nhiễm cao, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết