Tiếng Việt | English

30/07/2016 - 07:47

Long An: Tập huấn nghiệp vụ về thông tin và truyền thông

Ngày 29/7/2016, Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông cho 15 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và thành viên Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh.


Ông Huỳnh Cao Chánh - Phó Giám đốc Sở TTTT - Đội trưởng Đội LNKT TTTT tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Các cán bộ, công chức được triển khai một số nội dung cơ bản về quản lý hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” trong ngành thanh tra theo Thông tư số 08/2015/TT-BCA ngày 27/01/2015 của Bộ Công an; Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016; hướng dẫn quản lý, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Quy trình tiến hành một cuộc kiểm tra; Các hành vi vi phạm thường gặp trong quá trình xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ, công chức được bổ sung những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra của Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh./.

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết