Tiếng Việt | English

25/07/2019 - 11:28

Long An thành lập Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông

Ngày 25/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai quyết định thành lập Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh.

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh ra mắt hội nghị

Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh được UBND tỉnh ra Quyết định thành lập số 2167/QĐ-UBND vào ngày 19/6/2019 với 26 thành viên do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - Hồ Văn Dân làm Đội trưởng.

Đội chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và có một số chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện,…) trên địa bàn tỉnh.

Đội liên ngành kiểm tra Thông tin và Truyền thông tỉnh thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh sim, card điện thoại

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đội trưởng Đội liên ngành kiểm tra về thông tin và truyền thông tỉnh – Hồ Văn Dân cho rằng, đội sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, nhất là tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động theo định kỳ hay đột xuất. Từng thành viên trong đội ra sức học tập, nghiên cứu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông./.

Phong Nhã - Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết