Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 09:27

Kiểm tra nguồn nước thải Cty Vĩnh Hoàn trước khi xả ra kênh

UBND tỉnh Long An vừa có thông tin ban đầu về việc kiểm tra thông tin phản ánh của người dân đối với nguồn nước xả thải của Công ty Vĩnh Hoàn tại xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng làm ô nhiễm đến nguồn nước trên sông.

Khu nuôi cá của công ty

Theo UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư khu nuôi cá tra công nghiệp, quy mô 219,16ha tại Quyết định số 2666/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2019.

Cuối năm 2019, theo phản ánh của người dân về xả thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra Công ty để làm cơ sở trả lời phản ánh của người dân.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Vĩnh Hoàn đang hoạt động nuôi thử nghiệm cá tra giống để đánh giá mức độ thích nghi và độ tăng trưởng của cá trong môi trường ao nuôi nhiễm phèn. Nước thải từ quá trình nuôi của Công ty được xử lý qua hệ thống mương hở dẫn trước khi thoát ra kênh Nông Nghiệp 1. 

Kết quả mẫu nước thải tại đoạn mương dẫn cuối cùng trước khi thoát ra kênh Nông Nghiệp 1 đạt so QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax, cột A (Kq=0,9; Kf=0,9). Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 3923/STNMT-QLMT về việc thông báo kết quả kiểm tra, xử lý và yêu cầu thực hiện về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vĩnh Hoàn gửi về UBND huyện Tân Hưng và 2 xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Châu A để trả lời ý kiến phản ánh của người dân. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu công ty chỉ được phép nuôi thử nghiệm cá giống, không được nuôi cá thương phẩm. Công ty phải hoàn tất các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Đồng thời, có văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình, hạng mục bảo bệ môi trường và được sự chấp thuận của Sở Tài nguyên môi trường thì công ty mới đủ điều kiện để hoạt động nuôi cá thương phẩm.

Thời gian qua, ngành chức năng tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về kênh T2 bị ô nhiễm do hoạt động nuôi cá của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Vĩnh Hoàn.

Ngày 09/7, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hưng, UBND xã Vĩnh Châu A và UBND xã Vĩnh Đại thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Qua khảo sát, Công ty không có cống xả nước thải từ ao nuôi ra kênh T2. Nước thải từ ao nuôi được công ty thu gom dẫn qua hệ thống mương hở lắng (trên các mương dẫn có bố trí các lục bình dùng để lọc sinh học) và lưu chưa tại đây 3 – 4 ngày, sau đó mới xả ra kênh Nông Nghiệp 1. Công ty có 2 cống xả nước thải từ ao nuôi ra kênh Nông Nghiệp 1. Kênh Nông nghiệp 1 nối liền với kênh T2.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn có lấy 2 mẫu nước thải tại 2 cống xả nước thải từ ao nuôi của công ty trước khi thải ra kênh Nông Nghiệp 1 để đánh giá hiệu quả xử lý và 1 mẫu nước mặt tại kênh T2 để đánh giá mức độ ô nhiễm cũng như có biện pháp giải quyết.

Theo UBND tỉnh, sau khi có kết quả phân tích, UBND tỉnh sẽ trả lời sớm cho cử tri biết./.

Đức

Chia sẻ bài viết