Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 09:46

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tiểu đoàn 1: Phát huy truyền thống đơn vị 3 lần anh hùng

Tiểu đoàn 1 Long An là Tiểu đoàn bộ đội địa phương, đơn vị chủ công, nòng cốt trong chiến tranh nhân dân của tỉnh. Tiểu đoàn 1 ra đời trong cao trào toàn dân đánh giặc, giải phóng quê hương. từ “Đại đội 1 cơ động” được thành lập ngày 17-6-1960, tại giồng ông tưởng, Đức Huệ; đến ngày 21-1-1964, tại kinh hội đồng Sầm đơn vị được chính thức ra mắt mang phiên hiệu tiểu đoàn 1 Long An.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738

Trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Tiểu đoàn 1 Long An đã 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là kết quả lãnh đạo của Đảng bộ, sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân Long An cùng sự hy sinh xương máu và công sức của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 luôn quyết tâm chiến đấu và chiến thắng các đơn vị chủ lực của kẻ thù, ngụy, kể cả quân Mỹ và quân chư hầu.

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, Tiểu đoàn 1 đã đánh thắng những đơn vị chủ lực cấp trung đoàn, sư đoàn của Pôn-Pốt. Trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt đã sản sinh ra nhiều anh hùng, dũng sĩ. Nhiều cán bộ tiểu đoàn đã trở thành cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương; là cán bộ cấp tướng đã về hưu hoặc đang nắm giữ trọng trách ở Quân khu.Tiểu đoàn 1 luôn là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Long An, đã trưởng thành nhanh chóng, góp phần xây dựng nên truyền thống của quê hương Long An “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, CBCS Tiểu đoàn 1 luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong giai đoạn cách mạng mới, tiểu đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,... Ngoài ra, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới nặng nề hơn, đòi hỏi từng CBCS Tiểu đoàn 1 hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống: “Điều đâu đi đó, chỉ đâu đánh đó, đánh đâu thắng đó” của đơn vị 3 lần anh hùng, tiếp tục xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn và CBCS cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau.

Một là, phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, nâng cao nhận thức và năng lực hành động, gương mẫu về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới.

Hai là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng Tiểu đoàn 1 vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm cho đơn vị có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Ba là, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đi vào chiều sâu và vững chắc; làm chuyển biến 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Bốn là, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống quân đội, quê hương Long An, truyền thống đơn vị 3 lần anh hùng, khơi dậy cho mỗi CBCS tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Tăng cường công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tạo được sự đồng thuận cao cùng địa phương nơi đóng quân chung sức xây dựng quê hương giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng và an ninh.

Vinh dự, tự hào với truyền thống, bằng trách nhiệm chính trị và quyết tâm cao của CBCS, tin tưởng rằng CBCS Tiểu đoàn 1 Long An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015 và những năm tiếp theo, lập nên nhiều thành tích mới, vun đắp và tô thắm thêm bề dày truyền thống 3 lần anh hùng của đơn vị./.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An 

Chia sẻ bài viết