Tiếng Việt | English

17/06/2022 - 14:46

Lãnh đạo huyện Cần Giuộc đối thoại trực tiếp với công nhân, viên chức, người lao động  

Ngày 16/6, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui đề nghị các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động

Tại hội nghị có 18 câu hỏi được công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ công đoàn đặt ra. Trong đó, nội dung chủ yếu phản ánh về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định pháp luật, chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động; đời sống, việc làm và hoạt động công đoàn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp thiết chưa được giải quyết hoặc phát sinh mới do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;…

Những vấn đề này được lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban, ngành, Liên đoàn Lao động huyện trao đổi, trả lời cụ thể. Những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách, thẩm quyền cấp trên, huyện ghi nhận, đề xuất để giải quyết trong thời gian tới.

Người lao động đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện - Đào Thị Ngọc Vui đề nghị các phòng, ban huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, người lao động, nhất là việc trả lương, đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, giải quyết dứt điểm hồ sơ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, cần quan tâm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Chăm lo, thực hiện bảo đảm chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo vệ thành công “mục tiêu kép” trong tình hình mới. Tăng cường công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm.

Bà yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện phối hợp các ngành, các địa phương quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động. Phối hợp đoàn công tác liên ngành của huyện tham gia kiểm tra, giám sát chế độ chính sách đối với công nhân lao động trên địa bàn huyện,…/.

Nguyệt Nhi - Thành Phát

Chia sẻ bài viết