Tiếng Việt | English

17/11/2021 - 16:04

Chủ tịch UBND TP.Tân An đối thoại với công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động

Ngày 17/11, Chủ tịch UBND TP.Tân An (tỉnh Long An) – Nguyễn Quang Thái đối thoại với công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động năm 2021.

Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Quang Thái đối thoại  với công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động năm 2021

Đại diện người sử dụng lao động nêu các vấn đề chủ yếu: Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; tuy nhiên, hiện nay hồ sơ giải quyết chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động, đề nghị TP.Tân An có chủ trương, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hiện nay, theo quy định, người lao động có tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ khi tạm hoãn hợp đồng, vậy trường hợp những lao động đang thử việc, chưa ký hợp đồng (do chưa đến hạn) thì họ có được hưởng trợ cấp gì không?

Tại cuộc đối thoại, công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình và được lãnh đạo thành phố, các ban, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp. Phần lớn các kiến nghị được giải đáp đúng trọng tâm, thỏa đáng trên tinh thần bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và doanh nghiệp.

Đại diện người sử dụng lao động nêu ý kiến

Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh: Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19. Trong đó, công tác hỗ trợ hộ khó khăn và công nhân lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đây là nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp trong điều kiện thành phố còn nhiều khó khăn. Đồng thời, ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và công nhân lao động trong toàn thành phố.

Ông khẳng định, tất cả các câu hỏi, kiến nghị của người lao động tại cuộc đối thoại đều là những ý kiến thiết thực, xác đáng và yêu cầu các ban, ngành tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của công nhân lao động để kịp thời giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật./.

Lê Quang – Nhựt Kha

Chia sẻ bài viết