Tiếng Việt | English

18/01/2016 - 09:11

Lào tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Trong các ngày từ 18-22/1, tại thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như của đất nước và của nhân dân Lào, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bước ngoặt đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về cả số lượng và chất lượng.

Đại hội diễn ra trong bầu không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm tròn 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 40 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 95 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020; với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020, trong đó phấn đấu nâng tăng trưởng bình quân Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên 7,5%/năm; Chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững. Tập trung xây dựng, phát triển các cơ sở hạ tầng, kinh tế-kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi và tiến hành bầu chọn những người có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, đủ đức đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt và linh hoạt, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X; tiếp tục dẫn dắt toàn quân và toàn dân phát huy những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nhằm xây dựng đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thịnh vượng; tạo tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội, tiến tới tương lai tươi sáng của đất nước./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết