Tiếng Việt | English

21/03/2024 - 16:31

Long An chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt còn thấp

Qua thời gian thực hiện, đến nay, tỷ lệ người được trả chế độ chính sách an sinh xã hội bằng hình thức không dùng tiền mặt ở tỉnh Long An còn rất thấp.

Việc chi trả chính sách an sinh xã hội không bằng tiền mặt ở tỉnh hiện kết qủa đạt còn thấp

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng số đối tượng đang hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là 88.302 người. Trong đó, có tài khoản tại các ngân hàng và tài khoản ủy quyền cho người thân là 50.616 người (chiếm 57,32 %). 

Đến nay, có 3.465 người đã thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng hàng tháng, với số tiền hơn 6 tỉ đồng. Như vậy, mới đạt 3,92%/ tổng số người hưởng chính sách an sinh xã hội, đạt 6,85%/tổng số người có tài khoản tại các ngân hàng và tài khoản ủy quyền cho người thân.

Về việc thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thời gian qua, tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, kết quả đạt được hiện nay vẫn còn rất thấp.

Trước đó, ngày 25/11/2022, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả các chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết