Tiếng Việt | English

04/07/2016 - 17:26

Long An có 124 TS vắng thi môn Lịch sử, 120 TS vắng thi môn Sinh học

Trong ngày thi thứ 4, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Long An có 124 thí sinh (TS) vắng thi môn Lịch sử, 120 TS vắng thi môn Sinh học.