Tiếng Việt | English

03/08/2020 - 15:14

Long An: Đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone 

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong việc giúp cảnh báo mọi người khi có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19; góp phần chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sau:

Giao diện ứng dụng Bluezone

1.Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động tuyên truyền, dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng tại cơ quan; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cài đặt cho mình và người thân ứng dụng Bluezone; cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu người đến làm việc biết, cài đặt ứng dụng.

2.Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng cho mình và người thân.

3.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; khuyến nghị khách hàng, khách du lịch cài đặt ứng dụng.

4.Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; khuyến nghị bệnh nhân và người nhà cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám chữa bệnh.

5.Sở Giao thông và Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt và sử dụng trên các bến tàu xe, phương tiện giao thông vận tải.

6.Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế yêu cầu doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp dán hướng dẫn cài đặt và sử dụng úng dụng Bluezone; khuyến nghị người lao động trong doanh nghiệp cài đặt ứng dụng.

7.Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhắn tin trên kênh Zalo “Chính quyền điện tử tỉnh Long An”; yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin SMS cho người dân và định kỳ nhắc lại; chỉ đạo triển khai tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại về việc cài đặt ứng dụng Bluezone.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone

8.UBND các huyện, thị xã, thành phố giao UBND cấp xã, tổ dân phố triển khai đi từng nhà, phát tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Triển khai hình ảnh tuyên truyền dán bản in, chiếu bản điện tử trong thang máy, ở nơi đông người, địa điểm công cộng.

9.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể tỉnh vận động đông đảo đoàn viên, hội viên phải cài đặt cho mình và người thân ứng dụng Bluezone. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

10.Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện báo chí, phát thanh, truyền hình về cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone.

* Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn

* Tài liệu để các cơ quan, đơn vị sử dụng truyền thông về ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu. Gồm có:

Biểu mẫu truyền thông: Biểu mẫu tin nhắn SMS, Zalo và phát thanh.

Audio phát thanh toàn quốc: Đọc trong các phát thanh cơ sở, thành phố, trên các chuyến bay, chuyến xe.

Hướng dẫn - vận động cài đặt: Hướng dẫn cán bộ chính quyền cơ sở, sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, tổ dân phố, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vận động cài đặt tận nơi.

Nội dung in tờ rơi hướng dẫn cài đặt và sử dụng: Phát cho người dân.

Video hướng dẫn cài đặt: Truyền hình thành phố, thang máy, màn hình công cộng.

Poster công cộng: Trạm xe bus, các điểm đông người.

Video tuyên truyền 8 giây: Chiếu trên truyền hình, màn hình công cộng.

Video tuyên truyền 15 giây: Chiếu trên truyền hình, màn hình công cộng.

Video tuyên truyền 30 giây: Chiếu trên truyền hình, màn hình công cộng.

Thời gian triển khai: Từ ngày 04/8/2020.

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An khẩn trương phối hợp triển khai đồng loạt các giải pháp trên./.

P.N

Chia sẻ bài viết